5
 

Contact

Aanmelden en contact

Zoals iedere ouder wilt u voor uw kind het beste.
Daarom zoekt u een school waar uw kind zich veilig voelt en zich optimaal kan ontplooien.
U zoekt een omgeving waarin uw kind mag zijn zoals het geschapen is, met ruimte voor groei.
Een plekje waar het zich herkend, erkend en geborgen voelt, omdat er zorg is voor elkaar.
Op CBS De Morgenster willen wij ook uw kind een omgeving bieden waarin het zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.


Aanmelden 

Als uw kind het komende jaar vier wordt, krijgt u van de gemeente Kampen een brief. Daarin staat dat u uw kind bij een school moet aanmelden. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directie van de Morgenster. Dit mag natuurlijk ook al voordat u de brief van de gemeente heeft ontvangen. Wij laten u dan graag de school zien en vertellen u in een gesprek waar we op de Morgenster mee bezig zijn, wat onze visie op goed onderwijs is en hoe we daar op school vorm aan geven. U kunt uw kind dan aanmelden voor het onderwijs bij ons op school. Daarvoor hebben we een aanmeldingsformulier beschikbaar.

Ook kinderen die ouder zijn of van buiten Kampen komen, kunnen op school geplaatst worden.

Voordat uw kind 4 jaar wordt mag het vier morgens voor kennismaking naar school komen. Uw kind wordt daarvoor door de groepsleerkacht uitgenodigd. De dag na de vierde verjaardag begint dan de eigenlijke schoolperiode voor uw kind.
We hanteren op school geen leerlingenstop. Voor leerlingen die jarig zijn in december of in de laatste schoolmaand, kijken we in overleg met de ouders naar een geschikt instapmoment.

Wilt u een afspraak voor een kennismakingsbezoek maken dan kunt u de via de onderstaande link contact met de directie van school leggen.

Van harte welkom!

Voor andere informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met Inge Dijkmeijer via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Contact
directeur:
Inge Dijkmeijer
De Morgenster
Akelei 3
8265 KA Kampen
038-3316321
directie@demorgenster-kampen.nl

webmaster:

demorgenster.ict@xs4all.nl