Identiteit

De naam De Morgenster verwijst naar een bloem die veel in de weilanden van wat nu de wijk is, voorkwam.
Tevens verwijst de naam ook naar onze identiteit. Jezus wordt in de bijbel een aantal malen Morgenster genoemd.
Ook is de morgenster een ster die de nieuwe dag aankondigt en staat daarmee symbool voor de morgen, de periode van de jeugd.

 

Waar staan wij voor?

Onze school is een Christelijke basisschool. De Bijbel is ons uitgangspunt van ons denken en doen. Dat merken de kinderen elke dag. We beginnen en eindigen met gebed. We vertellen Bijbelverhalen, leren liedjes aan en laten de leerstof verwerken.

Op maandagmorgen beginnen we zo nu en dan (meestal na een vakantie) met een sing-in. We doen dit met de onder- of bovenbouwgroepen in de grote hal. Ook de ouders zijn hierbij van harte welkom om mee te zingen. De kinderen kunnen bij het invullen van deze opening een rol krijgen.

Soms vertellen we 'gewone' verhalen waarin een Bijbelverhaal verstopt zit. Dat noemen we spiegelverhalen. Daar praten we dan over met de kinderen.
Zo brengen we kinderen in contact met Bijbelse verhalen. We willen de kinderen leren deze verhalen ‘handen en voeten’ te geven in hun dagelijks leven.
 
Vanuit onze christelijke levensovertuiging leren wij de kinderen:

Omgaan met de medemens en het milieu brengt een opdracht met zich mee.

Zorg en respect voor elkaar en voor de leefwereld om je heen, hebben te maken met het besef dat de wereld ons in bruikleen gegeven is.

• Eigen ontplooiing kan alleen als je voldoende respect en zorg voelt voor je naaste.