Medezeggenschapsraad


Job van Eunen (ouder), Sevena Leijen (ouder, ), Esther Speksnijder (ouder, voorzitter), Hetty Zijlstra (leerkracht),
Guusta Moolenaar (leerkracht), Robert Tessemaker (leerkracht).


Contact met de MR

De MR vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent hier van harte welkom en kunt er o.a. terecht met eventuele vragen en opmerkingen. Het is ook mogelijk om de MR te mailen (demorgenster.mr@xs4all.nl) of een bericht te posten via de MRbrievenbus in de hal, naast de ingang.

De data en de verslagen vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.

Hoe kom je in de MR ?

De MR bestaat uit 6 leden; 3 ouders en 3 personeelsleden. Een ouderlid neemt voor 3 jaar zitting in de MR, maar kan zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen. Indien er meerdere kandidaten zijn worden er verkiezingen gehouden. Personeelsleden nemen per toerbeurt voor 3 jaar deel aan de MR.

Afvaardiging GMR

De MR vaardigt één lid af naar de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) van schoolvereniging IRIS. Hier wordt advies gegeven of ingestemd met overkoepelend schoolbeleid.

Contact met de MR ?

Wilt u contact opnemen met de MR van De Morgenster, dan kunt u mailen naar: demorgenster.mr@xs4all.nl

Vergaderdata schooljaar 2017/2018:

3 oktober 2017

Bekijk hier de MR folder

Vastgestelde notulen MR- vergaderingen


20-06-2017