Snappet

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 starten wij met Snappet in de groepen 6a en 7. De groepen 4,5,5/6,en 8 starten in januari 2017.

Snappet is een adaptieve manier van werken met tablets dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de groep. Snappet geeft de leerkracht ook meer inzicht in de prestaties van een leerling en kan tijdens de les gemakkelijker inspringen op de hulp die geboden moet worden.

Snappet wordt niet gebruikt ter vervanging van de leerkracht, Snappet is de vervanging van werkboeken en schriften. 

Voor meer informatie over Snappet, klik op dan op de link:

https://www.youtube.com/watch?v=wS_El08YwiQ