Zorg voor leerlingen

Op basisschool de Morgenster vinden wij dat ieder kind uniek is. Wij willen ons onderwijs daarom ook zoveel mogelijk aanpassen naar de behoeftes van de leerlingen. Om dit goed vorm te geven gebruiken wij de volgende speerpunten:
 

• Het werken op 3 niveaus per vakgebied binnen de  groep:
basisgroep, leerlingen die moeite hebben met de lesstof en leerlingen die extra uitdaging binnen de lesstof kunnen gebruiken. Wij verwerken dit in in groepsplannen. Wij maken ieder jaar 2x een nieuw groepsplan (begin en midden van het jaar).
 
Remedial teaching bieden aan leerlingen die niet het niveau van de groep aankunnen.

Plusklas voor leerlingen die naast de extra uitdaging in de klas, nog meer uitdaging nodig hebben. Tevens is er een bovenschoolse plusklas. klik hier voor       meer informatie.

Sociaal emotionele ontwikkeling geven wij vorm door de methodes "Leefstijl" en "Rots en
  Water"  te gebruiken. Hierin staan de omgangsregels met elkaar en de eigen 
  weerbaarheid centraal.

• Voor kinderen met ernstige dyslexie gebruiken we het computerprogramma Kurzweil 3000.

• Wij coördineren de begeleiding van rugzakleerlingen.

Het zorgteam

De directeur, intern begeleider en remedial teacher vormen samen het zorgteam. Het zorgteam bespreekt regelmatig de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dit kan leiden tot afname van extra toetsen, hulp buiten de groep of overleg met ouders. Wanneer ouders zorg hebben rond de ontwikkeling van hun kind kunnen ze dat in eerste instantie natuurlijk met de groepsleerkracht bespreken. Ook kunt u bij vragen op het terrein van zorg voor uw kind bij de intern begeleider terecht.