Doorzoek de site

images/headervolg01.jpg

De Morgenster is een christelijke basisschool in de wijk Cellesbroek/Middenwetering in Kampen. Wij bieden christelijk onderwijs aan zo’n 300 leerlingen die veelal uit de wijk, maar ook uit omliggende wijken komen.

Het christelijke karakter van de school uit zich niet alleen in de momenten van elke dag waarop we met elkaar zingen, lezen en bidden, maar vooral ook in hoe we kijken naar kinderen en hoe we willen omgaan met elkaar en de wereld om ons heen. U mag van ons verwachten dat onze christelijke identiteit uitdragen gedurende de hele dag en de hele week.

We willen uitstralen dat ieder kind met zijn of haar eigen kwaliteiten er mag zijn, gewaardeerd wordt en mag groeien. Leren en ontwikkelen zien we in samenhang met het unieke karakter van ieder kind. Verschil mag er niet alleen zijn, we hebben het juist nodig om met en van elkaar te leren.

Onze pedagogische visie gaat uit van ieders wil om goede keuzes te maken en te leren van momenten dat het anders loopt. Als goede keuzes maken soms niet lukt, vinden we het belangrijk om hierover te praten en ons opnieuw in te zetten hiervoor. We willen samen met ouders en betrokkenen de ontwikkeling van al onze leerlingen centraal stellen. Dit doen we door een open communicatie en laagdrempelig contact. We willen een lerende organisatie zijn waarin we een open blik naar elkaar hebben en werken vanuit positieve aannames. Dit mag men van ons verwachten en wij vragen dit ook van onze leerlingen, ouders en partners.

Op onze school hanteren we het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat kinderen van een leerjaar bij elkaar in de groep zitten. We hebben 12 lesgroepen waarvan enkele groepen combinatiegroepen zijn.

We hanteren moderne methodes en werken daarbij onder meer met Snappet, een digitaal onderwijsplatvorm. We zijn daarnaast een gecertificeerde BAS-school. Dit vormt de manier waarop we planmatig werken aan onze onderwijskwaliteit. We bieden structuur en voorspelbaarheid zodat onze leerlingen weten wat ze kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt. Een positieve sfeer en een prettige omgeving in de school zien we als voorwaarde om tot leren te komen. Daarbij maken we onder meer gebruik van SWPBS.