Doorzoek de site

images/headervolg01.jpg

We geloven in een liefdevolle God die ieder mens en kind heeft geschapen om steeds meer op Hem te lijken. De liefde van God willen we uitdragen en voorleven. Jezus is daarin ons voorbeeld en de Bijbel ons uitgangspunt. We geloven in een liefdevolle Vader die elke dag voor ons zorgt en altijd om ons heen is. Als team willen we onze leerlingen meegeven en voorleven dat we allemaal welkom en geliefd zijn.

De Morgenster is een school van en voor de wijk. We willen een ontmoetingsplek zijn waar leerlingen met diverse achtergronden elkaar leren kennen, samen spelen, leren en plezier hebben. We vinden het belangrijk dat iedereen mag zijn wie hij is. We willen tegemoet komen aan de verschillen die er tussen kinderen bestaan, door een breed basisaanbod te bieden qua zorg en ondersteuning. Binnen onze mogelijkheden streven we ernaar om een passend onderwijsaanbod te organiseren en aan te sluiten bij wat onze leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen.

In ons onderwijs willen we de cognitieve en sociaal emotionele mogelijkheden van onze leerlingen benutten. Leren krijgt vorm op verschillende activerende manieren. Het aanbod moet daarbij dus aansluiten bij wat kinderen nodig hebben om een volgende stap te maken. In ons onderwijs komen we tegemoet aan verschillen door te differentiëren in en soms buiten de groep. We hebben daarnaast diverse vormen van ondersteuning binnen de school. Leerkrachten worden ondersteund door onderwijsassistenten en een intern begeleider. Daarnaast hebben we een plusgroep in de school, waar leerlingen die verdieping of verrijking kunnen gebruiken terecht kunnen. We maken deels gebruik van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en van een vakleerkracht voor creatieve vakken. Wekelijks is er een onderwijsspecialist die meedenkt over en ondersteunt bij specifieke zorgvragen in de school.