Doorzoek de site

images/headervolg01.jpg

In het schooljaar 2018-2019 zullen we op De Morgenster starten met andere schooltijden.

Alle leerlingen gaan bij ons elke dag van 8.30-14.15 naar school.

We hanteren een continurooster waarbij de leerkracht eet met de eigen groep in de klas. In de middagpauze worden we ondersteund door vrijwillige pauzekrachten die samen met een aantal leraren het toezicht verzorgt bij het buitenspelen. Deze medewerkers hebben allemaal een Verklaring Omtrent Gedrag.

Het vakantierooster van De Morgenster in 2018-2019 kunt u hier downloaden.

Buitenschoolse opvang bieden wij aan in onze school. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar IRIS OPVANG.

Aanvragen voor bijzonder verlof of vakantieverlof beoordelen wij volgens de wettelijke kaders die scholen hiervoor hebben gekregen vanuit de overheid. Een aanvraag voor bijzonder verlof of vakantieverlof moet door middel van een aanvraagformulier worden gedaan. U vindt het aanvraagformulier op onze site.