Doorzoek de site

images/headervolg01.jpg

In de periode van de basisschool wordt een belangrijke basis gelegd voor de persoonsvorming. We willen dat onze leerlingen leren hoe ze een positieve bijdrage kunnen leveren in de school en aan de samenleving. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren om zelfstandig te zijn en leren omgaan met uitgestelde aandacht. Dit leren we onze leerlingen actief aan. We vinden het ook belangrijk dat leerlingen goed leren samenwerken. We zetten hierbij dagelijks verschillende werkvormen in waarin leerlingen leren hoe samenwerking goed werkt en wat daarbij nodig en handig is.

We weten hoe belangrijk het is voor onze leerlingen dat ze zich prettig voelen en veilig weten in de school. We willen daarbij gedragsproblemen waar mogelijk voorkomen en maken dagelijks tijd voor het werken aan een prettig groepsklimaat. We zijn een SWPBS school waarbij we planmatig werken aan een prettig schoolklimaat en we monitoren actief wat we hiermee bereiken. We hanteren duidelijke gedragsverwachtingen en afspraken binnen de school en voelen ons als team samen verantwoordelijk voor al onze leerlingen. We gaan er vanuit dat elke leerling zich positief wil gedragen. Als dit niet lukt zullen we het gesprek aangaan met de leerling om tot concrete gedragsverbeteringen te komen.

We hebben een coördinator Sociale Veiligheid die tevens ook een aanspreekpunt is voor situaties waarin pesten herhalend voor problemen zorgt in een groep of waar meedenken om een andere reden gewenst is. Haar naam is juf Sanne van Lohuizen. Juf Sanne denkt daarnaast met de directie mee over het beleid in de school en ondersteunt leerlingen en leerkrachten als daar behoefte aan is. Ook ouders en verzorgers kunnen contact met haar opnemen door een bericht achter te laten op onze site.

Al met al willen we voor al onze leerlingen een goede en waardevolle basisschooltijd verzorgen. Stralend komen onze leerlingen binnen en ze mogen onze school ook stralend weer verlaten!